Wij zoeken…..

Samenkomen is belangrijk voor kennis uitwisseling.

Het samenbrengen van kennis en deze onzelfzuchtig delen is dan ook de oplossing om de wereld schoner, beter en welvarender te maken. Het mooie is namelijk dat alles al bestaat, maar verbrokkeld aanwezig is. Wij gaan die kennis ontsluiten in overleg met bestaande organisaties zodat we niet overnieuw hoeven te beginnen. In het huidige systeem krijgen mensen onvoldoende inzicht in het geheel, waardoor het mogelijk wordt om (beperkt) te kunnen functioneren.

Onze Visie is dat de Mandatering in organisaties alleen nog op hoofdlijnen zal plaatsvinden.

Dit bevordert de snelheid en kwaliteit van beslissen en door de mandatering op hoofdlijnen zal de acceptatie en autoriteit van lokaal gezag weer de plaats krijgen die het verdient.

Lokale Bestuurders zijn weer in staat om afgewogen beslissingen te nemen op basis van de beschikbare kennis. Opgedane praktijkervaring kan weer gedeeld worden met de wetenschappers waardoor ook zij weer beter kunnen bijdragen aan onze Samenleving.

Wereld Organisaties zijn verantwoordelijk voor het verdelen van de kennis . Wereldwijd is die kennis voor iedereen zonder restrictie toegankelijk waardoor op lokaal niveau snel en adequaat beslissingen genomen kunnen worden binnen de mandatering.

Lokale Bestuurders hebben Veto recht wanneer regels de belangen van de mensen niet dienen.

Door de Balans tussen Hoofdlijnen en Lokaal Gezag ontstaan er weer werkbare situaties.

Start vandaag nog jouw plaatselijke afdeling van Samen Zijn Wij 1…!
Met jouw initiatief maak jij het gezamenlijk collectief sterker!

KvK 83318674                                                                                                                                                                                                                   RSIN 862827279

error: Content is protected !!