SAMEN GAAN WIJ HET ANDERS DOEN…!

Samen Zijn Wij 1 is een  gemeenschap waarbij er voor iedereen plaats is. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras, huidskleur, sekse of geloof. Sterker nog, alle huidige geloven passen binnen de kernwaarden van Samen Zijn Wij 1.

Samen Zijn Wij 1 is ontstaan als een idee en als gevolg van het samenkomen van kennis. In de huidige onzekere tijd waarbij er sprake is van controverses tussen verschillende delen van de bevolking vindt Samen Zijn Wij 1 dat wij het samen moeten doen.

Alles is een fictie, behalve als de overheid zegt dat het niet zo is. Een overheid die niet in staat is gebleken om de cohesie tussen mensen te bevorderen en die faalt in het verbinden van de verschillende mensen wat een voorwaarde is om als één Natie te kunnen functioneren.

Waar geloven wij in? Wij geloven in menselijkheid. In de autoriteit van de Mens.  Bestuurder van je eigen lichaam. Veel mensen leggen hun vertrouwen in de handen van een ander. Zeker wanneer er onzekere tijden zijn.

Samen Zijn Wij 1 verbindt de mensen. Wij zorgen dat mensen kennis krijgen van het totaal. Deze kennis zorgt ervoor dat mensen weer autonomie krijgen over hun eigen lichaam.

Dat kan natuurlijk alleen vanuit Weten. Omdat we bijna alles gedelegeerd hebben aan entiteiten die werken met gemandateerde bevoegdheden, zal Samen Zijn Wij 1 de mensen moeten leren om weer de regie te hebben over hun eigen leven.

Samen Zijn Wij 1 gemeenschap brengt de kennis van alle leden bij elkaar. Door het onderlinge vertrouwen in elkaar zal deze kennis leiden tot een hoog Niveau van Gnostiek. Hierdoor zullen de wetenschappen weer de plek krijgen in de maatschappij die ze verdienen namelijk een dienende rol waarbij kennis wordt gedeeld waardoor mensen zelf in staat zijn om hun keuzes te maken op basis van de Wetenschap.

De Staat is inmiddels een achterhaald instituut. Bestuurders zitten momenteel in een transitiefase waarbij organisaties op zoek zijn naar een nieuwe rolverdeling.

UN, WEF, WHO, EU en andere wereldorganisaties zijn zoekende naar een manier om deze wereld op een goede wijze te besturen. Omdat de regels van boven af zijn aangestuurd en de terugkoppeling vanaf de mensen naar de bestuurders spaak loopt is Samen Zijn Wij 1 opgericht om vanuit zijn zielsbewustzijn namens en voor de mensen te spreken.    

Kies daarom vandaag nog voor de kracht van meervoud door de “ik-mindset” achter je te laten en te vervangen voor het “wij-denken” vanuit eigen kracht en (com)passie.

Samen Zijn Wij 1….!

Internationaal zijn bestuurders op zoek naar nieuwe wegen.  Samen Zijn Wij 1 realiseert zich dat we toe zijn aan een nieuwe samenleving met gedecentraliseerde bevoegdheden die dienend zijn aan mensen. Combineer dat met wereldwijde kennis van het moment en zorg dat die kennis overal ter wereld beschikbaar is en dat zal er voor gaan zorgen dat de armoede snel uit de wereld zal zijn.

De leden van onze kerk zullen daarin het voortouw nemen door vanuit onze menselijkheid samen te werken met iedereen.

Wij werken via onze Stichting Zelfstandig Ondernemen aan een wereldwijd handelsplatform om de kennis te delen en te zorgen voor wereldwijde welvaart. Vanuit onze brugfunctie van en voor de mensen zal de communicatie met Bestuurlijke Organisaties makkelijker gaan en zal er weer evenwicht ontstaan in de regelgeving van en voor mensen.

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden....

(Dit doen we via e-mail, houdt deze dus in de gaten! Door de leden is er op geattendeerd dat onze gestuurde mails regelmatig terug te vinden zijn in de spam-map. Dit wordt door ons uiteraard betreurd, maar is helaas vanuit onze kant niet te voorkomen. Het heeft namelijk te maken met een instelling aan de kant van de ontvanger welke standaard  is ingesteld. Lijkt het dus alsof je niets hoort, controleer dan je spam-map.)

Fysiek samenkomen is voor een mens essentieel.
Er komen voortdurend meer vestigingen bij, waar jij de mogelijkheid hebt om volledig geïnformeerd te worden over de werkwijze, organisatie, plannen en de stand van zaken. Samen Zijn Wij 1 is namelijk geen praat, maar een doe-initiatief..!

Samen Zijn Wij 1 in vrijheid en veiligheid..!

KvK 83318674                                                                                                                                                                                                                   RSIN 862827279

error: Content is protected !!